________________________________________________________________________________

Aktualności 2016

_______________________________________________________________________________


     RANKING KLUBU BOKSERA 2015  
     *Wszystkie psy razem
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta
 
     *Zasady punktacji w Rankingu Klubu Boksera 2015

     PUCHAR KLUBU BOKSERA 2015  
     *Wszystkie psy razem
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta
 
     *Zasady Punktacji w Pucharze Klubu Boksera 2015

Przekazujemy Państwu po dłuższej przerwie komplet informacji dotyczących działalności Klubu.
Tak się złożyło, że członkowie Prezydium nie byli w stanie zrobić tego wcześniej .
Przekazujemy komplet dokumentów dotyczących roku 2015 i planów na 2016 z dołączoną
aktualną Listą Członków zweryfikowaną zgodnie z przepisami ZKwP.
Na Zebraniu w Rybniku nie ustalono miejsca Wystawy Klubowej o tytuł Zwyciestwo Roku
a oddział w Gdyni ( kol.Modzelewska) po raz drugi ( jak w 2014) wycofał się z organizacji .
Przewodnicząca Klubo Komisji kol. Anna Bogucka podjęła bez porozumienia z Prezydium Klubu
Boksera ( wybieralnego )decyzję o zmianie czasu i miejsca Wystawy w 2016.
Wystawa 2016 będzie odbywać się przy Wystawie Międzynarodowej i Krajowej II Grupy
w sierpniu w Sopocie. Wystawa Klubowa Klubu Wybieralnego ( duże CWC) jak w 2015 roku odbędzie się
we Wrocławiu 2 lipca i połączona będzie z Nocną Galą i w niedzielę z ZTP .
Między Wystawami w sobotę godz.19.00 odbędzie się Zebranie Klubu połączone bezpośrednio
z kolacją dla wszystkich .
Natomiast Dni Boksera odbędą się na Śląsku, ponieważ kol. Marcin Banaszak zmienia miejsce zamieszkania. „Dni” będą miały szerszą formułę i będą min. połączone z „zabawami” dla szczeniąt czy informacjami praktycznymi dotyczącymi eksterieru i wystaw. Mamy nadzieję że zainteresują szerszy krąg
miłośników bokserów . Przekazujemy Państwu również nowy projekt Rankingu który zacznie obowiązywać od 2016 roku.

Zapraszamy 

                                                           Prezydium Klubu Wybieralnego

Protokół zebrania członków Klubu Boksera w Polsce Rybnik 2015.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Boksera Rybnik 2015.

Wykaz członków Klubu Boksera w Polsce z opłaconymi składkami - 2015.   

        Jednocześnie przypominamy żeby uczestniczyć w działaniach Klubu ( np. prezentacja miotów ,
reproduktorów, suk hodowlanych itp, trzeba mieć opłaconą aktualną składkę a więc za rok 2016 .   

________________________________________________________________________________

RANKING KLUBU BOKSERA 2015 i 2016

Zgodnie z sugestią członków Klubu Boksera, punktacja do Rankingu Klubu Boksera za 2015 rok pozostaje taka sama jak za 2014 rok , uzupełniona o punkty za tytuł BOS.
Obecnie opracowaliśmy nową punktację do Rankingu KB, która uwzględnia wszystkie rodzaje wystaw, ich rangę i osiągnięcia psów.
Tworząc nowy system punktacji chcieliśmy docenić wszystkich członków Klubu , którzy prezentują swoje psy na wystawach w kraju i za granicą.
Proponujemy przyznawanie punktów za wszystkie wystawy a nie tylko za 10 najlepszych.
Mamy nadzieję, że zmobilizuje to członków Klubu Boksera do wystawiania psów i boksery będą liczniej reprezentowane na wystawach.  Nowa punktacja obowiązywałaby od 2016 roku.
Żeby zachęcić członków Klubu do zapoznania się z nową punktacją, dodatkowo proponujemy w tym roku  oprócz tytułu Zwycięzca Rankingu Klubu Boksera za 2015 (liczonego wg starej punktacji) ,  drugi tytuł Zwycięzca Pucharu Klubu Boksera ( liczony wg nowej punktacji).

Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2015
Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2016.pdf
Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2016.xlsx (format Exel - wygodniejszy w przeglądaniu)
Punktacja do Pucharu Klubu Boksera 2015 r

Ranking Wystawowy Klubu Boksera za 2015 rok

Bardzo proszę o przesyłanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS, z wystaw krajowych i zagranicznych .
Skany kart proszę przesłać na adres Klubu klub@boxerklub.pl lub na adres djdyjor@pnet.pl .
Jeżeli pies uczestniczył w specjalistycznych wystawach bokserów proszę podać ilość zgłoszonych psów na wystawie (powinno być powyżej 40). Do rankingu zaliczane jest 10 najlepiej punktowanych wystaw
Proszę o wstępne podsumowanie ilości zdobytych punktów w dowolnej formie (tekstowo, tabelka, zestawienie) w celu uniknięcia błędów przy podliczaniu
Proszę o dołączenie fotografii zgłaszanego psa
Proszę o dostarczenie kopii kart ocen do dnia 31.03.2016.

Puchar Klubu Boksera 2015

Bardzo proszę o przesyłanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS, z wystaw krajowych i zagranicznych z podaniem ilości zgloszonych bokserów na wystawę.  Skany kart proszę przesłać na adres Klubu klub@boxerklub.pllub na adres djdyjor@pnet.pl.
Do Pucharu zaliczane są wszystkie wystawy w 2015 roku, w których pies uczestniczył.
Proszę o wstępne podsumowanie ilości zdobytych punktów w dowolnej formie (tekstowo, tabelka, zestawienie) w celu uniknięcia błędów przy podliczaniu.
Proszę o dołączenie fotografii zgłaszanego psa
Proszę o dostarczenie kopii kart ocen do dnia 31.03.2016.