MIOTY URODZONE
  
UWAGA - zmiana zasad emisji ogłoszeń o miotach urodzonych.

  W razie konieczności dłuższej emisji ogłoszenia, hodowca proszony jest o przesłanie na maila KBwP
  skanów metryk szczeniąt umieszczonych w miotach urodzonych.

  Informacje o miotach starszych niż 3 miesiące, bez dostarczenia w/w dokumentów
  będą zdejmowane z tablicy ogłoszeń.