Sprawozdanie hodowlane za rok 2010
(za: zebranie sprawozdawczo- wyborcze Klubu Boksera 2011 )


  Zgodnie z wolą Zebrania zeszłorocznego przygotowałam sprawozdanie hodowlane za rok 2010
  oraz porównanie z rokiem 2009, za który to rok nie było pełnego sprawozdania.
  Określenie „pełne sprawozdanie „ jest terminem bardzo umownym .

  Niestety rzetelność w sprawozdawczości pozostawia wiele do życzenia.
  Po licznych monitach Sekretarza Klubu kol .Agaty Hajdy jak i moich udało się zgromadzić
  25 z 46 Oddziałowych Sprawozdań - z czego z miotami kompletne i rzetelne były 3 .

  Osobiście bardzo cenię Statystykę jako przydatną w wielu dziedzinach naukę, ale nie można
  tworzyć zestawień na podstawie nie kompletnych danych.
  Otrzymane dane porównałam z danymi ogólnymi z Zarządu Głównego. I tak nadesłane :

  25 z 46 Oddziałów= 54 %
  Jednak ponieważ sprawozdania obejmują większość dużych Oddziałów , z wyjątkiem Sopotu ,
  ilość objętych sprawozdaniem psów to :
  423 z 641 psów= 66 %
  w tym suk 258 z 377 suk = 68 %
- w jednym ze sprawozdań nie wpisano ilości psów tylko suk
  ilość reproduktorów:39 z 67 = 58 %
  ilość suk hodowlanych : 93 z 155 = 60%
  ilość miotów : 35 z 52 = 67 %
  ilość szczeniąt urodzonych : 162 z 209 = 77,5 % !

  ( niektóre sprawozdania zawierały rzeczywiście ilości szczeniąt urodzonych inne niż pozostawionych ).
  ilość szczeniąt pozostawionych : 128 z 209 = 61 %
  Jak widać podane dane ilościowe wahają się w granicach 60 % stanu faktycznego !
  Czy nie wiele więcej niż połowa informacji pozwala nam wyrobić sobie pogląd na stan pogłowia bokserów w Polsce ?
  Jak wspomniałam na początku,oprócz ilości wiele do życzenia pozostawia również rzetelność przesłanego materiału .

   Wszystkim Sekcjom zostały przesłane odpowiednie kwestionariusze do wypełnienia i nie jest w porządku
  przesyłanie kopii zestawień oddziałowych w celu sporządzenia przeze mnie sprawozdań .
  Oprócz tego wypełnianie druków wymaga jednak pewnej staranności a zdarzyło się na przykład
  nie podanie ilości psów tylko suk.
  Najwięcej zastrzeżeń budzą jednak rubryki dotyczące miotów i szczeniąt .
  Zdarzają się nawet takie błędy jak dotyczące czasu miotu !
  Jeżeli sprawozdanie dotyczy roku 2010 to za mioty z tego roku uważa się urodzone pomiędzy
  1 stycznia a 31 grudnia danego roku a nie te których metryki wydane były w tym roku !
  Wydawało mi się to jasne , nie wymagające komentarza i tak miot urodzony 14.12.2009 zalicza się do roku 2009.

  W dalszym ciągu nie staracie się Państwo odnotowywać wad urodzonych szczeniąt , przyczyniając się
  do tworzenia fikcyjnego wrażenia że w polskiej hodowli w porównaniu z innymi krajami jest
  statystycznie najmniej wad genetycznych.
  Wady w urodzonych miotach wykazało 6 Oddziałów !
  Według tych danych w 2010 urodziło się :
  białych 21 = 16 % ; rozszczepów 12 = 9,2 % ; martwych 15 = 11,5 %
  Trzeba zaznaczyć że szczenięta z rozszczepem jak i martwe urodziły się tylko w 3 ( różnych )Oddziałach !
  Oddziały w których rodzą się wadliwe szczenięta to: Kraków, Łódż , Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław .

  Dziwna jest też sytuacja z białymi szczeniętami .
  Niestety rodzi ich się coraz więcej i nie zmieni tego faktu nieprawdziwa statystyka .
  Według podanych danych to tylko 16 % ale wystarczy prześledzić wykaz szczeniąt do sprzedaży na stronie Klubu
  i łatwo policzyć, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy ( od czerwca do sierpnia włącznie )na
  48 szczeniąt kolorowych było 15 białych ! To jest ponad 31 % !
  Jeszcze trochę takich nie przemyślanych kryć a będziemy mieli więcej bokserów białych niż kolorowych !
  Nie jest to wniosek optymistyczny .Proszę pamiętać że w dobie kryzysu ogólnie a rasy w szczególności
  pozostawianie tak wielu białych psów zmniejsza popyt na droższe boksery kolorowe !
  Również mało optymistyczne są dane dotyczące średniej ilości szczeniąt w miocie !
  2008 – 5,8 ; 2009 – 4,5 ; 2010 – 4.0.
  Świadczyć to może albo o większej ilości urodzonych szczeniąt wadliwych , albo o zmniejszonej plenności suk .
  Spadek w ciągu 2 lat średniej o prawie 2 szczenięta – z ok.6 do 4 jest niepokojące.

  Chciałam jeszcze nadmienić że nie mogą w sprawozdaniach zdarzać się takie niedorzeczności, jak:
  ilość szczeniąt urodzonych łącznie 12 - tym 2 białe , 5 rozszczepów , 10 martwych ,pozostawione do hodowli 12 !
  Pomińmy białe i zakładając nawet że martwe pokrywają się z rozszczepami to i tak świadczyłoby
  o pozostawieniu do hodowli 2 martwych szczeniąt !
  Wynika z powyższego że urodzonych musiało być co najmniej 22 ale ile było naprawdę nie wynika z tego zestawienia .

  W tym wykazie widać ewidentnie nieprawdziwość danych a jak jest w innych ?
  Jeszcze jedna informacja dotycząca miotów .
  Nie ma ona odzwierciedlenia w zamieszczonych danych,gdyż oba Oddziały których dotyczył problem
  nie przesłały sprawozdań .
  W roku 2010 w tych Oddziałach urodziły się mioty w których nastąpiły tzw. ”dokrycia”.
  Szczenięta po przeprowadzonych badaniach genetycznych okazały się nie być dziećmi podanych reproduktorów .
  W obu wypadkach wątpliwości wzbudziły umaszczenia szczeniąt : w jednym szczenię żółte po obojgu rodzicach
  pręgowanych od paru pokoleń; w drugim - białe po psie ,po którym takie nie występowały.
  Chciałam Państwa uczulić na problem „dodatkowych kryć” !
  Przypominam, że według naszego Regulaminu Hodowlanego właściciel suki ma obowiązek otoczyć ją opieką
  i chronić przed przypadkowymi kryciami a wykluczenie ojcostwa jakiegokolwiek ze szczeniąt
  skutkuje unieważnieniem miotu i wnioskowaniem o ukaranie hodowcy .

  Jeżeli chodzi o użyte w hodowli reproduktory to w 35 kryciach ( z 52 wszystkich )
  użyto 20 psów z tego 11 polskich ( w tym 5 importów )
  i 9 zagranicznych z których powtórzył się 2 razy jedynie ORRY z Ringu

  Polskie psy , które kryły :

  4 x GUESS di Casa Vernice
  3 x DIAMAND Nordom
  GEO Boxer del Euro
  JEFFERSON Moravia Box
  KORUND z Krainy Szczęścia
  2 x IMBIR Benignus
  JANTAR Jedna na Milion
  RADYO dei Roeri
  COELHO von Jess Box
  GASTON z Krainy Szczęścia
  SHAKESPEARE Nostrum


  Ze względu na skąpe dane nie podaję danych dotyczących przekazywanych wad.
  Jeżeli chodzi o psy do krycia to Listy reproduktorów przesłało jedynie 7 Sekcji .
  Ponieważ poślizg sprawozdawczy wynosi 8 miesięcy a aktualne Listy publikują Oddziały na swoich stronach
  nie podaję otrzymanych List ,które są mocno niekompletne i nieaktualne .
  Oczywiście nie najlepiej świadczy o Nas , że bieżących informacji o Reproduktorach szuka
  się na stronach Oddziałowych bo nasza Lista oparta jest jedynie o dane pochodzące od właścicieli
  a jej aktualności i rzetelności nie sprawdza nikt ( np. aktualnie opłaconych składek ) .

  Na koniec chciałam podziękować wszystkim którzy jednak postarali się dla wiedzy ogółu
  wywiązać z zadania „sprawozdawczości” a także wszystkim hodowcom ,że zostali przy bokserach i
  mimo spadku zainteresowania naszą rasą starają się o utrzymanie a nawet podniesienie poziomu
  hodowanych bokserów które teraz z powodzeniem konkurują na wystawach europejskich.
  A przede wszystkimże świadomie dbają o zdrowie i oprócz wymaganych badań w kierunku dysplazji
  przeprowadzają także inne badania jak spondyloza czy serce .