Hodowle

   Reproduktory


   Suki hodowlane


   Mioty urodzone

   Mioty planowane


   Badania

   Wzorzec boksera

   Wymogi hodowlane :
 * Regulamin hodowli psów rasowych
 * Regulamin- dodatkowe wymogi
 * Regulamin- inseminacja suk/ sztuczne zapłodnienie
 * Regulamin- badanie DNA
 * Regulamin- potwierdzenie pobrania materiału do badań


   Kierownicy oddziałowych sekcji boksera ZKwP

   Komunikaty ZKwP

   Komunikaty Klubu Boksera