____________________________________________________________________________________________

Witamy na stronie Klubu Boksera w Polsce.

Welcome to the website of Polish Boxer Club.

___________________________________________________________________________________________

Dnia 11 marca 2018 o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału ZKwP we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 7, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu Boksera w Polsce. 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Boksera w Polsce.

8. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

11. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

12. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół i wnioski z poprzedniego Walnego Zgromadzenia dostępne są poniżej :

 - Wnioski Zebranie Klubu Boksera Wrocław 01.07.2017

- Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wrocław 01.07.2017


Zarząd Klubu Boksera przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za Klub Boksera i za członkowstwo w ZKwP za rok 2018. Składka na Klub Boksera wynosi w bieżącym roku 40,00 zł 
Opłacenie składki członkowskich za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do aktywnego uczestnictwa w działaniach Klubu - ogłoszenia, prezentacje hodowli, psów, miotów na stronie klubu, ranking i inne.


 

W dniach 07 - 08.04.2018 we Wrocławiu odbędą się MISTRZOSTWA PSÓW OBROŃCZYCH IPO. Mistrzostwa są jednocześnie kwalifikacją do Mistrzostw Świata ATIBOX FH. Informacje odnośnie rejestracji dostępne będą na stronie Oddziału ZKwP Wrocław.

W związku ze zmianą terminu Mistrzostw Świata ATIBOX WM IPO 07- 08.04.2018, prosimy wszystkich chętnych, którzy planują udział w tych zawodach o wcześniejszy kontakt z Klubem Boksera w Polsce - klub@boxerklub.pl

___________________________________________________________________________________________

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za Klub Boksera.

Od 2018 obowiązują nowe wielkości składek.

Roczna składka członkowska wynosi 40 zł.

Wpisowe dla nowych członków Klubu wynosi 10 zł.

Składkę członkowską należy uiszczać do 31 stycznia każdego roku


Ranking Wystawowy Klubu Boksera za 2017 rok

Bardzo proszę o przesyłanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS,

z wystaw krajowych i zagranicznych .
Skany kart proszę przesłać na adres Klubu klub@boxerklub.pl .
Do rankingu zaliczane jest 10 najlepiej punktowanych wystaw
Proszę o wstępne podsumowanie ilości zdobytych punktów w dowolnej formie

(tekst, tabelka, zestawienie odręczne i jego foto) w celu uniknięcia błędów przy podliczaniu.
Proszę o dołączenie fotografii zgłaszanego psa
Na zgłoszenia i kopie dokumnetów czekamy do dnia 28.02.2018.

Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2017.pdf

___________________________________________________________________________________________

 

Przed nami szereg interesujących wystaw w 2018 roku:

07-08.04.2018 ATIBOX WM IPO

Haro (La Rioja), Hiszpania
http://www.atiboxipo2018.com/
26-27.05.2018 ATIBOX
World Boxer Show

Malme Szwecja
http://atibox2018.org/
07.07.2018

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW

Klubu Wybieralnego

O PUCHAR KALINKI

oraz Nocna Gala Bokserów i kwalifikacje hodowlane ZTP

SPECIALIST BOXER DOG SHOW - KALINKA CUP

+ BOXER NIGHT GALA &  BREEDING CLASSIFICATION  ZTP

 

Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 7 

01.09.2018

KLUBOWA WYSTAWA BOKSERÓW
o ZWYCIĘSTWO ROKU

(wystawa klubokomisji)
Club Show of Winner of the Year /Jahressieger

Rydzyna (O.Leszno)


 


              

    *** Artykuł o   ARVC  (arytmogenna kardiomiopatia prawej komory u bokserów) w Czytelni KB