Klub Boksera w Polsce

____________________________________________________________________

RANKING KLUBU BOKSERA 2018

Zarząd Klubu Boksera gratuluje wygranej zwycięzcom rankingu 2018,

a pozostałym uczestnikom  tegorocznej edycji  wyraża uznanie

za osiągnięte wyniki na wystawach.

 

Ranking Klubu Boksera 2018 - Wszystkie psy razem
Ranking Klubu Boksera 2018 - Dorosłe Psy
Ranking Klubu Boksera 2018 - Dorosłe Suki
Ranking Klubu Boksera 2018 - Młodzież
Ranking Klubu Boksera 2018 - Weterani
Ranking Klubu Boksera 2018 - Szczenięta

____________________________________________________________________

RANKING KLUBU BOKSERA 2017

Zarząd Klubu Boksera gratuluje wygranej zwycięzcom rankingu 2017,

a pozostałym uczestnikom  tegorocznej edycji  wyraża uznanie

za osiągnięte wyniki na wystawach.

 

Ranking Klubu Boksera 2017 - Wszystkie psy razem
Ranking Klubu Boksera 2017 - Dorosłe Psy
Ranking Klubu Boksera 2017 - Dorosłe Suki
Ranking Klubu Boksera 2017 - Młodzież
Ranking Klubu Boksera 2017 - Weterani
Ranking Klubu Boksera 2017 - Baby & Szczenięta

Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2017.pdf

____________________________________________________________________

RANKING KLUBU BOKSERA 2016

Zarząd Klubu Boksera gratuluje wyników wszystkim uczestnikom biorącym udział w Rankingu Klubu w 2016 roku.

Ranking Klubu Boksera 2016 - Wszystkie psy razem
Ranking Klubu Boksera 2016 - Dorosłe Psy
Ranking Klubu Boksera 2016 - Dorosłe Suki
Ranking Klubu Boksera 2016 - Młodzież
Ranking Klubu Boksera 2016 - Weterani
Ranking Klubu Boksera 2016 - Baby & Szczenięta

Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2016.pdf

_______________________________________________________________________________


     RANKING KLUBU BOKSERA 2015  
     *Wszystkie psy razem
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta
 
     *Zasady punktacji w Rankingu Klubu Boksera 2015

     PUCHAR KLUBU BOKSERA 2015  
     *Wszystkie psy razem
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta
 
     *Zasady Punktacji w Pucharze Klubu Boksera 2015

____________________________________________________________________________________

                                                     


RANKING KLUBU BOKSERA 2015 i 2016

Zgodnie z sugestią członków Klubu Boksera, punktacja do Rankingu Klubu Boksera za 2015 rok pozostaje taka sama jak za 2014 rok , uzupełniona o punkty za tytuł BOS.
Obecnie opracowaliśmy nową punktację do Rankingu KB, która uwzględnia wszystkie rodzaje wystaw, ich rangę i osiągnięcia psów.
Tworząc nowy system punktacji chcieliśmy docenić wszystkich członków Klubu , którzy prezentują swoje psy na wystawach w kraju i za granicą.
Proponujemy przyznawanie punktów za wszystkie wystawy a nie tylko za 10 najlepszych.
Mamy nadzieję, że zmobilizuje to członków Klubu Boksera do wystawiania psów i boksery będą liczniej reprezentowane na wystawach.  Nowa punktacja obowiązywałaby od 2016 roku.
Żeby zachęcić członków Klubu do zapoznania się z nową punktacją, dodatkowo proponujemy w tym roku  oprócz tytułu Zwycięzca Rankingu Klubu Boksera za 2015 (liczonego wg starej punktacji) ,  drugi tytuł Zwycięzca Pucharu Klubu Boksera ( liczony wg nowej punktacji).

Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2015
Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2016.pdf
Punktacja do rankingu Klubu Boksera 2016.xlsx (format Exel - wygodniejszy w przeglądaniu)
Punktacja do Pucharu Klubu Boksera 2015 r

Ranking Wystawowy Klubu Boksera za 2015 rok

Bardzo proszę o przesyłanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS, z wystaw krajowych i zagranicznych .
Skany kart proszę przesłać na adres Klubu klub@boxerklub.pl lub na adres djdyjor@pnet.pl .
Jeżeli pies uczestniczył w specjalistycznych wystawach bokserów proszę podać ilość zgłoszonych psów na wystawie (powinno być powyżej 40). Do rankingu zaliczane jest 10 najlepiej punktowanych wystaw
Proszę o wstępne podsumowanie ilości zdobytych punktów w dowolnej formie (tekstowo, tabelka, zestawienie) w celu uniknięcia błędów przy podliczaniu
Proszę o dołączenie fotografii zgłaszanego psa
Proszę o dostarczenie kopii kart ocen do dnia 31.03.2016.

Puchar Klubu Boksera 2015

Bardzo proszę o przesyłanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS, z wystaw krajowych i zagranicznych z podaniem ilości zgloszonych bokserów na wystawę.  Skany kart proszę przesłać na adres Klubu klub@boxerklub.pllub na adres djdyjor@pnet.pl.
Do Pucharu zaliczane są wszystkie wystawy w 2015 roku, w których pies uczestniczył.
Proszę o wstępne podsumowanie ilości zdobytych punktów w dowolnej formie (tekstowo, tabelka, zestawienie) w celu uniknięcia błędów przy podliczaniu.
Proszę o dołączenie fotografii zgłaszanego psa
Proszę o dostarczenie kopii kart ocen do dnia 31.03.2016.


     RANKING KLUBU BOKSERA 2014  
     *Punktacja ogólna (dorosłe psy i suki)
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta

  
     RANKING KLUBU BOKSERA 2013  
     *Punktacja ogólna (dorosłe psy i suki)
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta

  
     RANKING KLUBU BOKSERA 2012  
     *Punktacja ogólna (dorosłe psy i suki)
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta


      RANKING KLUBU BOKSERA 2011  
     *Punktacja ogólna
 
     *Punktacja ogólna (dorosłe psy i suki)
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta

 RANKING KLUBU BOKSERA 2010 TOP- TEN  
     *Punktacja ogólna
 
     *Dorosłe Psy
 
     *Dorosłe Suki
 
     *Młodzież
 
     *Weterani
 
     *Baby & Szczenięta

 *   Rankingi Wystawowe lata 2006-2011