Ranking wystawowy

 

Prosimy o przesyłanie kopii kart ocen z zaznaczeniem BOG i BIS, z wystaw zagranicznych oraz wystaw organizowanych
w naszym kraju, ponieważ z niektórych oddziałów nie ma możliwości otrzymania wyników.
Do informacji prosimy dołączyć liczbę zgłoszonych psów na specjalistycznych wystawach bokserów (powinno być powyżej 40).
Do rankingu zaliczane jest 10 najlepiej punktowanych wystaw. Informacje z sezonu wystawowego prosimy przesyłać do 31.01.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

   
  Katarzyna Kuśmierska, e-mail: bokserbenignus@poczta.onet.pl
  Anna Witosławska, e-mail: angto@poczta.onet.pl
   

lub pocztą na adres:

  Katarzyna Kuśmierska, ul. Wolfkego 10 / 11, 01-494 Warszawa
  Anna Witosławska, ul. Zodiakalna 20, 02-437 Warszawa
 

 

Ranking 2011 punktacja      wyniki
Ranking 2010 punktacja      wyniki
Ranking 2009 punktacja      wyniki
Ranking 2008 punktacja      wyniki
Ranking 2007 punktacja      wyniki

Ranking 2006

punktacja      wyniki

Ranking 2005

punktacja      wyniki

Ranking 2004

punktacja      wyniki
Ranking 2003 punktacja      wyniki
Ranking 2002 punktacja      wyniki